Ceník a termíny dodání

Ceny umělecké malby
závisí na rozsahu a složitosti obrazu, přesnosti provedení nákresu z originálu, na existenci jemných detailů, ceně materiálů, stavu stěny (omítky), vzdálenosti objektu od Prahy. Přibližnou cenu můžeme uvést již v případě, když klient zašle fotografii, svůj návrh – projekt budoucího interiéru nebo prostě obrázek, který si přeje přenést na stěnu, rozměr stěny a polohu místa objektu.
Pokud zákazník svůj vlastní návrh, skicu nemá, stačí slovy popsat své přání a naši specialisté prakticky hned mohou sdělit přibližnou cenu umělecké malby na omítku.
Například skica jednoho obrazu (stěny) stojí od 3000 do 5000 korun. Pokud se jedná o dvě nebo více stěn (včetně stropu), pak je třeba zahrnout každou do jediné kompozice, znamená to vytvořit dvě skicy a tak dále.

Restaurace “Oliva Verde” Staroměstské náměstí Praha, 27 000 korun

Restaurace “Oliva Verde” Staroměstské náměstí Praha, 27 000 korun

Své návrhy uměleckého ztvárnění zpravidla zpracujeme od ruky — akvarelem, tužkami na papíře, barvičkami. Mohou ovšem nastat i „hybridní“ varianty. Například návrh na nečisto se zpracovává v grafickém programu a následně se dodělává ručně, tato kresba je pak detailnější.
Anebo pro názornost je možné provést instalaci: zakreslit návrhy do existujícího interiéru (tzn., že skica kresby se vkládá na fotografii stávajícího interiéru), což je varianta, která je schopna nejnázorněji ukázat, jak bude Váš interiér vypadat již s hotovou kresbou.
Cena za uměleckou malbu 1 čtverečního metru se pohybuje zhruba od 3000 do 7000 korun.

Čím více je jemných detailu a různých technik, tím dražší je umělecká malba a umělecké dekorativní práce. Velký význam také má měkká nebo hrubá omítka, výška objektu od země (například kreslení na stropu nebo na fasádě ve druhém podlaží) a tak dále.

Dětský pokoj 7m2, 24 000 korun

Dětský pokoj 24 000 korun

 


Vedlejší náklady.

Cena vedlejších nákladů se obvykle pohybuje v rozsahu 20% z hodnoty zakázky. Do této částky přijde materiál, lešení a žebříky, doprava, benzín, parkování. Pokud se objekt nachází daleko od Prahy, pak se do vedlejších nákladů ještě zahrnuje ubytování a stravování. Do ceny prací není zahrnuta daň.
Obvyklé termíny výroby uměleckých prací (po odsouhlasení nákresu, termínu, ceny a podepsání smlouvy o provedení práce) se pohybují od 2 do 7 pracovních dní (od 10 do 100 m2). Termín závisí i na připravenosti objektu pro kreslení, stavu omítky, přístupů a příjezdu k objektu pro provádění malby atd. Za připlatek můžeme pracovat o víkendech, svátcích a v noci.

 

Mateřská škola Israel , 9m2 31 000 korun

Mateřská škola 31 000 korun

Nabízíme možnost provádění našich prací v době od 6.00 hod. rána do 10.00-11.00 hod. dopoledne, a uvolnit tak následně čistou místnost pro vlastní funkci objektu (například restaurace). Jde o rozvrh, který je vhodný pro obě strany. Pokud je objekt volný, tak jsou práce pochopitelně možné kdykoli v časech, které vyhovují zákazníkovi.