Pracovní postup – dekorativní práce v interiéru

 • Příjezd specialisty do objektu.
 • Vyměření ploch a posouzení zvláštností budoucího projektu, vyhotovení ceny zakázky, vyfotografování objektu za účelem zajištění nákresů pro zákazníka.
 • Podepsání smlouvy o pracovní činnosti se zaplacením zálohy v rozsahu 10% z celkové částky objednávky.
 • Vyhotovení několika černo-bílých nákresů (varianta nanečisto, náčrt budoucího projektu).
 • Potvrzení jedné z variant projektu, rozpracování podrobností, začlenění změn podle přání zákazníka.
 • Potvrzení všech pracovních otázek – definitivní varianty malby, konečné ceny a termíny prací, které mají být provedeny.
 • Zaplacení zálohy v objemu 40% z celkové částky objednávky bez DPH.
 • Příprava a provedení základního nátěru povrchu pro uměleckou malbu případně další dekorativní nástěnné práce.
 • Nanesení nákresů nanečisto – tužkou nebo uhlem ve skutečné velikosti.
 • Vypracování stínů, osvětlení, podrobnosti obrazu.
 • Vytvoření první barevné vrstvy, nanesení základních barevných ploch malby, výběr palety barev a osvětlení předmětů v obraze se zřetelem na zvláštnosti dané místnosti.
 • Vypracování detailů malby. Potvrzení provedené práce, dohotovení nepatrných detailů obrazu podle přání zákazníka.
 • Pokrytí malířského díla speciální ochrannou kompozicí (v prostorech s agresivním prostředím – bazénech, kuchyních – ve 2 vrstvách).
 • Definitivní doplacení objednávky.